1-تبليغات متني (بک لينک)در تمامي صفحات سايت ماهانه 30 هزار تومان

2-تبليغات متني (بک لينک)در تمامي صفحات سايت سه ماهه 55 هزار تومان

لطفا شناسه ي پرداخت،نام و نام خانوادگي،ايميل و شماره ي تلفن همراه خود(اين اطلاعات را در فرم هاي پرداخت وارد کرده ايد ( بعد از پرداخت ) ) را به همراه درخواست خود(در کنار توضيحات و...)از طريق فرم تماس با ما،براي مدير سايت ارسال نماييد.


به محض دريافت پيام شما توسط مدير،به درخواست شما رسيدگي خواهد شد.

اطلاعات بخش شش اين قسمت قرار گيرد